Afarın Düdeni


Tipi:

Doğal

Derinlik:

49 m.

Uzunluk:

64 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası ve diğer özellikleri 2001 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Üst Jura Kretase yaşlı kireçtaşlarının oluşturduğu yüksek bir plato üzerindeki çöküntü dolinin tabanında; kuzeybatı-güneydoğu yönlü fay üzerinde gelişmiştir. Kuyu şeklinde bir girişi vardır. Tabanı moloz ve bloklarla kaplı olan mağarada herhangi bir oluşuma rastlanmamaktadır. Vadoz zonda bulunan mağara; gelişimini tamamlamış fosil bir mağaradır. Yağışlı dönemlerde yüzeyden gelen sular dışında; tamamen kurudur.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok