Akçabel


Tipi:

Doğal

Derinlik:

46 m.

Uzunluk:

52 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi; Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Aynı bölgede bulunan Akçabel; Değirmendere ve Çataltepe Mağaraları geçirimsiz (erimesiz) kayalar arasında uzanan kireçtaşları içinde gelişmiştir. Akçabel Mağarası; Bolaman Çayı'nın bir kolu olan Şahsene Deresi'nin beslenme alanının başlangıç noktasındaki Kızıllık Dere ile Değirmen Dere arasındaki Pliyosen aşınım yüzeyinin hemen altında gelişmiştir. Mağaranın girişi; -45 metrelik kuyu şeklindedir. Bu dik iniş; içi blok ve molozlarla kaplı; KB'ya uzantısı olan bir odaya açılır. 2-6 m tavanı olan bu odanın duvarlarında duvar damlataşları ve tavanda da sarkıtlar gelişmiştir. Düden konumunda bulunan mağara; gelişimini tamamlayarak fosilleşmiştir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok