Altınbeşik (Düden suyu Mağarası)

Konum Yanlış

Tipi:

Doğal

Derinlik:

134 m.

Uzunluk:

4638 m.

Sıcaklık:

11.00 C°

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

Srt, 6 bot, 200 metre ip, telefon hattı, dalış tüpleri, tüm teknik malzeme

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MAD (1 Mart 1994)

Araştırma:

Altınbeşik Mağarası; ilk defa T. Aygen tarafından 1966 yılında; o bölgede Oymapınar Barajı için yapılan tetkik ve araştırmalar sırasında bulunmuştur. İlk inceleme; 1966 yılı Ağustos ayında; üç İngiliz; beş Fransız ve üç Türk'ten oluşan onbir kişilik bir ekip tarafından yapılmıştır. İkinci önemli araştırma; 1967 yılında; ikisi gazeteci; dört Türk ve on Fransız'dan oluşan ondört kişilik bir grup tarafından yapılmış; mağara ağzında bir hafta kamp yapılmış ve 1600 m uzunluğundaki mağara sonuna kadar gidilerek incelenmiştir. Fransız araştırmacı grubu; Paris Speleoloji Kulübü başkanı ve üyeleri ile Paris Orsay Üniversitesi öğrencilerinden oluşmaktaydı. Daha sonra G.E. Schmitt tarafından 1979 yılında araştırılıp; haritası çizilmiştir. Ayrıca; Çekoslovak ve İngiliz grup tarafından 1989 yılında ortaklaşa yapılan mağara araştırmasında da; mağarada birinci ve üçüncü sifona dalınmış ama ümit verici bir sonuç elde edilememiştir.

Morfoloji:

: Altınbeşik Mağarası; ikinci zaman (Kretase) kalkerleri içinde bulunmaktadır. Çok uzun ve büyük bir yeraltı sisteminin son ucunda yer almaktadır. Kızılova; Kembos ve Söbücealan ovaları ve bu ovaların kenar sınırlarında bulunan düdenlerin suyunu çeken bu büyük sistem; Oruç Düdeni Mağarası altında; Altınbeşik Mağarası'nda son bulmaktadır. Altınbeşik Mağarası; Büyükdüden; Oruçdüdeni ve Feyzullahın Düdeni'nden gelen suları Manavgat Nehri'ne boşaltmaktadır. Mağara ağzından itibaren 125 m uzunluğunda bir gölle başlamaktadır. Gölün derinliği yer yer 15 m'ye ulaşmaktadır. Gölün orta kısmında doğal bir kaya bloğundan oluşmuş bir köprü bulunmaktadır. Gölün sonunda 44 m yüksekliğinde tüm salonu kaplayan bir traverten yer almaktadır. Ardından üç kolla devam eden mağarada; aktif kol; 8 m yüksekliğinde bir deliğe kadar araştırılmıştır. Mağara fosil kolun dışında tamamen traverten ve yarıklarla kaplı bulunmaktadır. Mağara ancak yaz ve sonbahar aylarında girişe uygundur. Mağarada ilkbahar ve kış mevsimlerinde çok büyük su boşaltımları olmaktadır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok