Altıntaş


Tipi:

Doğal

Derinlik:

37 m.

Uzunluk:

295 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağara içerisinde yarasalara rastlanmıştır

Döşeme Malzemesi:

.

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

1991 yılında MTA tarafından araştırılmıştır.

Morfoloji:

Az eğimli yatay olarak gelişmiş; geçit konumlu fosil bir mağaradır. İçerisinde sarkıt; dikit ve sütun oluşumları vardır. Bu oluşumlardan girişe yakın olanlar; insanlar tarafından tahrip edilmiştir. Malm-Alt Kretase kireçtaşlarında; belirgin bir fay hattı üzerinde gelişmiştir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok