Ambela


Tipi:

Doğal

Derinlik:

17.5 m.

Uzunluk:

41 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

1991 yılında MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Malm-Alt Kretase yaşlı kireçtaşları içinde karstik bir erime boşluğunun tavanının çökmesi sonucu gelişmiştir. Yatay olarak gelişmiş; düden konumlu fosil bir mağaradır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok