Anaçbaşı/Maden Galerisi


Tipi:

İnsan Yapısı

Derinlik:

6 m.

Uzunluk:

130 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Maden galerisi olarak açılan mağarada; sonradan yerleştiği sanılan birkaç semendere ve mağara çekirgelerine rastlanmıştır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi; Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

: Bakır çıkarmak için kazılmış; KB-GD yönünde yatay olarak uzanan yapay bir galeridir. Mağaranın genişliği 2-3; tavan yüksekliği ise 0.5-2 metreler arasında değişir. Mağaranın içinde küçük bir yeraltı deresi mevcuttur. Son bölümlere doğru yan duvardan sızıntı şeklinde çıkan bu dere; yer yer küçük gölcükler oluşturarak mağara ağzından dışarı çıkar.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok