Arapyurdu 2


Tipi:

Doğal

Derinlik:

33 m.

Uzunluk:

94 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi tarafından araştırılmış ve 2005 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Yatay-yarı yatay olarak gelişmiş; geçit konumlu; fosil bir mağaradadır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok