Ardıçsuyu 1


Tipi:

Doğal

Derinlik:

-

Uzunluk:

-

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağarada birkaç adet kırkayak gözlenmiştir.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

İlk olarak MTA tarafından 2008 yılında araştırılmış ve haritalanmıştır.

Morfoloji:

Mağara, sarımsı boz renkli kanal çakıltaşları ile çakıllı kumtaşı ardalanmasından oluşan ve oldukça geçirimli bir birim olan Orta-Üst Miyosen yaşlı kireçtaşlarında gelişmiştir. Uzanımı KD-GB ve bunu kesen kuzeybatı-güneydoğu doğrultusundaki kırık sistemleri boyunca olan mağaranın iki giriş noktası bulunmaktadır. Dere seviyesinden yaklaşık 10 m daha üstte bulunan ve yatay uzanan mağara günümüzdekii hidrolojik olarak tamamen fosildir. Kıvrımlı ana bir kol boyunca yayılım gözteren Ardıçsuyu Mağara'sının tabanı çoğunlukla bozunmaya bağlı oluşan kil ile kaplı olmakla birlikte yer yer örtü damlataşları da bulunmaktadır. Geneline tavan yüksekliğinin 1,5-2 m arasında değiştiği, dar galeri geçişlerinin fazla olduğu mağarada yer yer mağara çökellerine de rastlanmaktadır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok