Arılı


Tipi:

Doğal

Derinlik:

4.5 m.

Uzunluk:

117 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağara içerisinde yarasalar görülmüştür.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiş ve 1992 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Mağara; Alt Kretase yaşlı; bol çatlaklı kireçtaşları içinde gelişmiştir. Çatlaklı yapı yoğun damlataş birikimine neden olduğundan; damlataş sütunlarının böldüğü çok sayıda odacığı vardır. Kuru bir mağaradır ve tamamen fosildir.

Arkeoloji:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok