Arpalık 1


Tipi:

Doğal

Derinlik:

32 m.

Uzunluk:

165 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Yapılan inceleme sırasında mağara akrebine rastlanmıştır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

1982 yılında MTA tarafından araştırılan mağaranın; haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Mağaranın içinde geliştiği jeolojik birim Üst Kretase kireçtaşıdır. Mağra girişteki büyükçe bir çatlağın erimesi ile genişlemiş dar bir tünel şeklindedir. Mağaranın yan kolları ana kola açılan çatlaklarda gelişmiştir. Aktif bir düden olan bu mağaraya giren sular kırıklara bağlı olarak basamaklar oluşturmuştur. Mağaranın tabanında göl vardır ve yağışlı mevsimlerde mağaraya giren sular bu gölde toplanmaktadır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok