Arpalık 2


Tipi:

Doğal

Derinlik:

-

Uzunluk:

76.6 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

1982 yılında MTA tarafından araştırılan mağaranın; haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Mağara; Giden Gelmez Dağları'nın normal stratigrafik kireçtaşı serisinin Üst Kretase kireçtaşları içinde gelişmiştir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok