Aşağıçerçi


Tipi:

Doğal

Derinlik:

72 m.

Uzunluk:

121 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

Bartın İli; Ulus İlçesi'nde; Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan mağara; Aşağıçerçi Köyü'nde özel bir alabalık çiftliğinin arkasındaki tepede bulunmaktadır.

Bulan (Tarih):

MAD (1 Ocak 2002)

Araştırma:

Tulga Şener ve Tunç Torosdağlı tarafından 2002 de incelenmiştir.

Morfoloji:

Kireçtaşı içinde gelişen mağara; 510 m rakımda dar bir çatlak şeklinde başlamakta; ilk 30 metresi dik daha sonrası eğimli; bir dizi kısa inişle devam etmekte ve küçük bir salonla sona ermektedir. Bu salonun ucundan gelen su sifon yaparak dışarı açılmaktadır. Eğimli inişlerin başladığı son kısmında; hemen hemen her ekip tarafından beyaz küçük fareler ve 3-4 cm'lik siyah sert kabuklu böcekler gözlenmiştir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok