Asarini'


Tipi:

Doğal

Derinlik:

3 m.

Uzunluk:

793 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağara içinde özellikle girişe yakın bölümde çok sayıda yarasa vardır. Bunun dışında guanolardan (yarasa dışkısı) beslenen Guanobiler de bol miktarda görülür. Ayrıca çok ayaklı canlılara da (Myriapodlar) az da olsa rastlanmaktadır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Orta Miyosen yaşlı oldukça saf kireçtaşları içinde oluşmuştur.

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

-

Morfoloji:

Asarini ve İncesu Mağaraları'nın uzanımları ve birbirleriyle olan ilişkileri; bu sistemin; başlangıçta tek bir mağara olduğunu göstermektedir. Ayrıca her iki mağaranın tabanında yer alan eski yeraltı nehirlerine ait sekilerde bulunan çakıllar aynı orijinlidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1625 m olan Asarini Mağarası girişinin; 555 m uuznluğundaki A kolunun son kısmı; girişten 4 m yukarıdadır. 238 m lik B kolu ise 3 m aşağıdadır. Asarini Mağarası'nda tavanı oluşturan kireçtaşı kalınlığının az olmasından; İncesu Mağarası'ndaki kadar traverten birikimi yoktur. Özellikle B kolunda çok azdır. Asarini Mağarası; yatay olarak gelişmiş; fosil bir mağaradır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok