Asarini


Tipi:

Doğal

Derinlik:

36.5 m.

Uzunluk:

170 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi tarafından araştırılmış ve 2005 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Yarı yatay-yarı dikey olarak gelişmiş; düden konumlu; fosil bir mağaradır. Mağara içinde damlataş oluşumları (sarkıt; dikit; örtü damlataşları; duvar damlataşları) vardır.

Arkeoloji:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok