Aslanlı (Yaren)


Tipi:

Doğal

Derinlik:

36 m.

Uzunluk:

110 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Büyük bir yarasa kolonisi ve binayaklılar yaşamaktadır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.

Morfoloji:

Mezozoik yaşlı dolomitik mermerler içinde ve büyükçe bir fay üzerinde gelişmiştir. 6 m'lik dik bir inişten sonra; mağara doğu-batı yönlü büyükçe bir fay boyunca batıya doğru 26 derece eğimle inerek genişlemekte ve tabanı eğimli bir salon görünümü almaktadır. Salonun tabanı çamurlu toprak ve tavandan düşen kaya blokları ile kaplıdır. İçerisinde sarkıt ve dikitler; duvarlarda perde ve bayrak travertenleri görülmektedir. Dikitlerden birinin görünümü oturan bir aslana benzediği için mağaraya Aslanlı adı verilmiştir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok