Atatürkün Çiftliği Düdeni


Tipi:

Doğal

Derinlik:

5 m.

Uzunluk:

130 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi tarafından araştırılmış ve 2005 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Yatay olarak gelişmiş; düden konumlu yarı aktif bir mağaradır. İçi kum; kil; çakıl ve bloklarla kaplıdır; damlataş oluşumları yok denecek kadar azdır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok