Avuçiçi


Tipi:

Doğal

Derinlik:

24 m.

Uzunluk:

226 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Mağara; KD-GB yönünde; düden konumunda gelişmiş aktif bir mağaradır. Birbirine yakın iki girişi olan mağaranın genişliği 1-4 m; tavan yüksekliği 0.5-3 metredir. Avuçiçi Mağarası; çok dönemli gelişim gösteren şekil ve yapılara sahiptir. Bunlardan en belirginleri kum; kil ve çakıl depoları ve anahtar deliği enine profillerdir. Yağışlı dönemlerde mağaranın ağzından su girişi olmaktadır. Mağarada küçük bir yeraltı deresi ve göller oluşturan bu sular; sonda bulunan sifondan mağarayı terkederek Yazlık Deresi kenarından kaynak olarak yeniden yüzeye çıkarlar.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok