Ayıini


Tipi:

Doğal

Derinlik:

35 m.

Uzunluk:

137 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağara içerisinde bolca guanoya rastlanmıştır. kış aylarında yarasaların bulunduğu tahmin edilmektedir.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılmıştır

Morfoloji:

Mağara Kretase yaşlı kireçtaşları içinde çok kırıklı zayıf bir zon üzerinde gelişmiştir. Geniş bir hacime sahip mağaranın tabanı kaya blokları ile kaplıdır. Mağaranın sonuna doğru tavan çökmesi sonucu bir baca oluşmuştur. Giriş salonunun batı tarafında dar bir geçitten içi tamamen travertenlerle süslü yan bir kola geçilmektedir. Bu kolun sonunda 25 m derinliğinde bir kuyu bulunmaktadır. Kuru bir mağaradır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok