Ayrancı Subatanı


Tipi:

Doğal

Derinlik:

25.5 m.

Uzunluk:

56 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

İlk olarak MTA tarafından 2008 yılında araştırılmış ve haritalanmıştır.

Morfoloji:

Ayrancı Subatanı Permiyen yaşlı, mermer, rekristalize kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşından oluşan istifte gelişmiştir. Düden konumlu olan mağara Engizek Dağa'nın üst bölümünü oluşturan düzlük alana düşen yağışın büyük bölümünü drene eder konumdadır. Yatay ve bloklarla başlayan düden, 2m'lik basamaklarla devam etmekte ve bu basamakların sonunda da 20 m'lik dik bir iniş yer almaktadır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok