Ayvadüzü


Tipi:

Doğal

Derinlik:

7 m.

Uzunluk:

125 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağaranın ana galerisinin kuzeyinde bulunan salonda büyük bir yarasa kolonisi yaşamaktadır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi; Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Ayvadüzü Mağarası; geçirimsiz kayalar arasında uzanan kireçtaşı içinde gelişmiştir. Deniz yüzeyinden 180 m; dere tabanından da 40 m yukarıda bulunan mağaranın üç giriş ağzı vardır. Güneye bakan ana girişin sağ tarafında; +4 metrede ikinci giriş vardır. Mağaranın ilk boşalım noktası olan bu giriş bütünüyle fosilleşmiştir. Buna karşılık ana girişin batısında üçüncü ağız (A girişi) yer alır. Kireçtaşlarının çatlak sistemi nedeniyle; girintili-çıkıntılı bir yapısı olan mağaranın tavan yüksekliği 3-10 metreler arasında değişir. Yatay olarak gelişmiş; kaynak konumlu bir mağara olan Ayvadüzü'nün tabanı toprak; kum; çakıl ve molozlarla kaplıdır.İçinde; orta kesimden çıkan bir kaynağın oluşturduğu yeraltı deresi bulunan mağaranın ana girişindeki sütun ile son noktadaki duvarlarda gelişen damlataşlar dışında damlataşlar gelişmemiştir. Küçük yeraltı deresi; bu sütun önünde yeniden yeraltına dalarak mağarayı terk eder.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok