Bahçeköy


Tipi:

Doğal

Derinlik:

32 m.

Uzunluk:

221 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Ana galeri sonunda az sayıda yarasa vardır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi. Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Bahçeköy Mağarası; Çaka Deresi'nin bir kolu olan Fernik Deresi'nin yukarı bölümünde; deniz düzeyinden 190 m yukarıda gelişmiştir. Başlangıçta kaynak; daha sonra geçit konumunu almış fosil mağara; KD-GB yönünde kireçtaşlarının doğrultusuna uygun şekilde yataydır. -20 derece eğimli bir tabanı olan; 16x13 m boyutunda daire şekilli bir salona açılan girişe sahip mağara; bu salonda iki kola ayrılır. Güneybatıya devam eden ana kol; girintili-çıkıntılı dar galerilerden oluşmuştur. Bu ana kol; girişe göre +32 metrede bulunan 8x10 m boyutunda küçük bir odacıkla sona erer. Buna karşılık; girişteki salonun sağından ayrılan kol daha kısadır ve sonu +8 metrede yer alır. Bu kolun ayrıldığı noktada -4 metrede içi çakıl ve molozlarla kaplanmış bir girinti bulunur. Ana galeri ve yan kollardan gelen sular; bu girintide mağarayı terkederek yeraltına girerler. Mağaranın salon ve dar galerileri blok; çakıl ve molozlarla kaplıdır. Mağarada bazı girinti ve odacıklarda bulunan az sayıdaki sarkıt; dikit ve örtü damlataşlar dışında; damlataş birikimi yönünden son derece fakirdir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok