Bakırtepe


Tipi:

Doğal

Derinlik:

5 m.

Uzunluk:

149 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

1998 yılında MTA tarafından araştırılmış ve haritalanmıştır. Mağarada herhangi bir canlı topluluğuna rastlanmamıştır [Nazik et al. 1998].

Morfoloji:

Mağaranın civarında bulunan Miyosen yaşlı volkanitler mağaranın yer aldığı Üst Jura kireçtaşlarını çevrelemektedirler. Bu kireçtaşları son derece kırıklı ve erimeye uygun litolojik yapıdadır. Oldukça ince bir kireçtaşı formasyonunda oluşmuş Bakırtepe Mağarası basık ve dar bir yapıya sahiptir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok