Balıönü


Tipi:

Doğal

Derinlik:

8 m.

Uzunluk:

91 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Herhangi bir canlı topluluğuna rastlanmamıştır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

Mağara, bölgede kurulacak bir mermer ocağı tarafından zarar görmemesi için 2003 yılı Mayıs ayında MTA tarafından araştırılmış ve haritalanarak koruma altına alınmıştır.

Morfoloji:

Tümü ile fosil bir oluşuma sahip olan Baliönü Mağarası, Akgöynük Polyesi'nin batısındaki dik kireçtaşı yamaçta yer almaktadır. Bölgede üst üste yığınlar halinde Jura ve Kretase'ye tarihlenen kireçtaşı resifleri mevcuttur. Mağara oluşum yönünden oldukça fakirdir.

Arkeoloji:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok