Ballıkoğlu Çukuru


Tipi:

Doğal

Derinlik:

3 m.

Uzunluk:

3 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi. Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Ballıoğlu Çukuru; düden konumlu yarı aktif bir mağaradır. Genişliği 400 metreyi; derinliği de 60 metreyi bulan ve çok dönemli gelişim özelliği gösteren polyenin tabanı erime artığı toprakla kaplıdır. Buraya gelen yüzey suları; derinliği -3 m olan düden mağara vasıtasıyla yeraltına drene olurlar.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok