Başpınar


Tipi:

Doğal

Derinlik:

8 m.

Uzunluk:

50 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılan mağaranın dip kısımlarında birkaç yarasaya rastlanmıştır.

Morfoloji:

Kretase yaşlı kireçtaşları içinde; bir kırık boyunca genellikle dikey olarak gelişmiştir. Mağarada travertenler ve sarkıt; dikit ve sütun oluşumları vardır. Genelde kuru bir mağaradır; sonunda su birikintisi bulunur.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok