Bataklıdere


Tipi:

Doğal

Derinlik:

15.5 m.

Uzunluk:

314 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Kızılcık Mağarası ile benzer jeolojik özelliklere sahiptir. KD-GB yönünde yatay olarak gelişmiş; düden-kaynak konumlu; aktif-yarı aktif bir mağaradır. Kireçtaşlarının tabaka doğrultusu ve çatlak sistemine bağlı olarak keskin dönüş veya dirsekler çizerek uzanan ve üç girişi olan mağaranın toplam uzunluğu 314 metredir. Kızılcık Deresi'ne doğru bakan kaynak konumlu ana giriş; deniz yüzeyinden 106 m; dere tabanından da 40-50 m yukarıda yer alır. Kaynak girişin 60 m güneybatısında ikinci giriş bulunur.

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Mağaranın sonunda; ilk girişe göre +15.5 m yukarıda üçüncü ağız yer alır. Genişliği 0.5-8 m; tavan yüksekliği 0.5-6 metreler arasında değişen Bataklıdere; çok dönemli gelişimi karakterize eden şekil ve yapılara sahiptir. Ancak kireçtaşlarının kalınlığının çok az olması ve alttan geçirimsiz kayalarca kuşatılmaları; mağaranın derine gelişimine engel olduğundan (yanal büyüme); bu şekillerin yüksekliği fazla değildir. Aynı nedenden; mağaranın tavanı çoğu yerde çökmüş veya çökmek üzeredir. Ayrıca damlataş çökelleri çok azdır. Yağışlı dönemlerde debisi artan; sürekli akışa sahip bir yeraltı deresine sahip olan Bataklıdere Mağarası'nın içi kalın bir mil; kum; çakıl ve moloz yığınları ile kaplıdır. Bu çökellerin üzerinde akan yeraltı deresi; çoğu yerde sığ gölcükler oluşturur.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok