Bektaş (Bektaşın Sayalar)

Onay Gerek

Tipi:

Doğal

Derinlik:

12 m.

Uzunluk:

32 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

: Girişe yakın kesimlerde yaşayan yumuşakçalar haricinde herhangi bir hayvan varlığına rastlanmamıştır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Mağara Istranca Masifi örtü kayalarına ait şistler üzerindeki Eosen yaşlı kireçtaşları içinde; kuzeybatı-güneydoğu yönünde belirgin bir fay hattı üzerinde gelişmiştir. Hem yatay hem de dikey olarak gelişmiş fosil bir mağaradır.

Notlar:

Kırklareli'ne bağlı Vize İlçesi'nin 25 km kuzeydoğusunda; Hamidiye Köyü'nün güneyinde bulunan Bektaşın Sayalar Mağarası; 31 km'lik Vize-Kıyıköy yolunun Hamidiye Köyü sapağının hemen kenarında; çalılık bir alanda yer alır.

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

: MTA tarafından 1997 yılında araştırılıp; haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

-

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok