Belbaşı


Tipi:

Doğal

Derinlik:

35 m.

Uzunluk:

59 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağara içerisinde yarasalara rastlanmıştır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılan mağaranın; haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Mezozoik (ayrılmamış) yaşlı kireçtaşları içinde belirgin bir kırık boyunca derine doğru gelişmiş bir mağaradır. Tabanı molozlarla kaplıdır. Yan duvarları damlataş ile örtülüdür.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok