Bıçakcı Düdeni


Tipi:

Doğal

Derinlik:

23 m.

Uzunluk:

98 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

S. Bayarı'nın raporunda mağara uzunluğu 100 m olarak belirtilmiştir. MTA tarafından 1992 yılında araştırılıp haritası çizilen mağaranın uzunluğu 98 m olarak saptanmıştır.

Morfoloji:

Küçük ve faal bir karst sistemi olan bu mağara araştırmacılar için ilgi çekicidir. Bıçakçı Mağara Sistemi; Beyşehir-Hoyran Napları'na ait Jura Kretase kireçtaşlarında gelişmiştir. O. Monod tarafından 'Çamlık Kalkerleri' olarak adlandırılan bu birim; alloktonlar içinde karstlaşmaya en uygun karbonat kayadır. Kireçtaşlarının altında bulunan Liyas dolomit ve konglomeraları; karst taban düzeyi konumundadır. Düden konumunda olan mağaraya giren sular; belirli süre yeraltından aktıktan sonra -30 m daha aşağıda bulunan kaynak mağaradan dışarı çıkar. Mağara sonunda -10 ve -4 m'lik inişlerle ulaşılan bir salona erişilir. Burada; tabanda yaklaşık derinliği -6 m'den fazla olan bir sifon yer alır. Başlangıçta tek yönlü işleyen sifon; mağaranın solunda bulunan aktif düdenin açılmasıyla çift yönlü işler olmuştur. Yeraltı sisteminin sonunda yer alan kaynak mağaranın sonunda da çok dar ve alçak bir sifon vardır. Fazla yağışlı dönemlere bu sifon düden mağaradan gelen suları hemen boşaltamadığından geriye doğru su birikmesine sebep olmaktadır. Biriken bu sular da Bıçakçı Düdeni'nin sonundaki sifondan ters yönde yükselmektedir. Yağışlı dönemlerde düden mağara tamamıyla su ile dolmaktadır. Kaynak mağaradan suların yavaş yavaş boşalmasıyla da belirli bir süre sonra mağara önündeki göl ortadan kalkmaktadır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok