Bük


Tipi:

Doğal

Derinlik:

28 m.

Uzunluk:

34 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Mezozoik yaşlı dolomitik mermerler içinde doğu-batı yönlü bir kırık üzerinde gelişmiştir. Kuru bir mağaradır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok