Buzdeliği


Tipi:

Doğal

Derinlik:

9 m.

Uzunluk:

52 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından 1992 yılında araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Az eğimli; yatay bir mağaradır. Anamas Akseki Birliği'nin Jura-Kretase kireçtaşlarında gelişmiştir. Geniş tek bir salonda oluşmuştur. İçerisinde pek fazla oluşum yoktur; ancak yöre halkı bahar aylarında mağara içinde buzdan oluşumlar görüldüğünü söylemiştir. Tavan yüksekliği 3-6 m olup genişliği yer yer 30 m'yi bulur. Mağara iç sıcaklığı Eylül ayında 9 derece olarak ölçülmüştür. Bu sıcaklık çevre mağaralara göre oldukça düşüktür.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok