Çağman


Tipi:

Doğal

Derinlik:

7 m.

Uzunluk:

32 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi; Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Aynı yeraltı sisteminin parçası durumundaki Çağman ve Topçam Mağaraları D-B yönlü bir fay hattı üzerinde gelişmişlerdir. Geçit konumlu olan ve fosilleşen her iki mağara da vadi tabanına yakın bir noktada yer alırlar. Çağman Mağarası; birbirlerini kesen iki fay üzerinde gelişmiştir. Dar ve basık bir girişi olan mağarada; kuzey-güney yönlü fay üzerinde uzanan çatlakta gelişen -5 metrelik bir kuyu ile ana salona inilir. 7x10 m boyutunda olan bu salonun tabanı moloz ve bloklarla örtülüdür. Duvarları ise duvar ve perde damlataş oluşumları ile kaplıdır. Mağaranın doğu bölümünde kalınlığı 4 metreyi bulan çakıl; kum ve killerden oluşan bir depo yer alır. Mağara doğu bölümünde bulunan dar ve eğimli bir galeri ile sona erer.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok