Çaldağı (Üfleğenini)


Tipi:

Doğal

Derinlik:

66 m.

Uzunluk:

168 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Jura-Kretase kireçtaşları içinde gelişmiş bir mağaradır. Mağara içinde biri -27 m diğerleri 3-4 m arası değişen toplam 5 iniş vardır. Girişe göre -54 m'deki kuzeybatı uçta zengin oluşumlar mevcuttur. Tavandan ve yan duvarlardan sızan sular burada sulu bir ortam oluşturmuştur. Dar ve alçak olan ilk girişin önünde dışarıya doğru çıkan hava akımı vardır ve bu yüzden yöre halkı mağaraya 'Üfleğenini' adını vermiştir.

Arkeoloji:

Mağara içerisinde tavandan sızan suları toplamak için Roma Dönemi'nde yapıldığı tahmin edilen 3.5x2.5 m boyutunda ve 2 m derinliğinde sağlam bir havuz ve tahrip olmuş başka havuzlar da vardır.

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok