Çaltepe


Tipi:

Doğal

Derinlik:

42 m.

Uzunluk:

93 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi; Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Aynı bölgede bulunan Akçabel; Değirmendere ve Çataltepe Mağaraları geçirimsiz kayalar arasında uzanan kireçtaşları içinde gelişmiştir. Çatalkaya Tepesi'nin (784 m) kuzeye bakan dik yamacının hemen hemen orta kesiminde yer alan mağara; deniz yüzeyinden 585 m; dere tabanından da 240 m yukarıda gelişmiştir. KD-GB yönlü belirgin bir çatlak üzerinde dikey olarak gelişen mağara; iki bölümden oluşmuştur. Üst üste bulunan bu bölümlerden; başlangıçta KD-GB gelişen ve ilk inişi -35 m olan birinci bölüm KB-GD yönünde yatay olarak devam eder. İçerisi yoğun şekilde damlataşlarla (sarkıt; dikit; duvar ve örtü damlataşları) kaplı olan bu galeri; girişe göre -32 metrede yer alır. Buna karşılık; -42 m dik inişi olan KB bölüm ise daire şekilli bir salona açılır. Bu salonun tabanı toprak; kum; çakıl ve bloklarla kaplıdır. Gelişimini tamamlamış; fosil bir mağaradır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok