Çamlıca


Tipi:

Doğal

Derinlik:

11 m.

Uzunluk:

80 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağaranın derinliklerinde yarasalara rastlanmıştır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Eosen yaşlı kireçtaşları içerisinde gelişmiştir. Girişi geniştir ve tabanı tavandan düşen kaya blokları ile kaplıdır. Mağara; sonuna doğru deniz seviyesine eriştiğinden; bu bölümde yer alan göllerin suyu tuzludur. Doğudaki kolun duvarları damlataşlarla örtülüdür.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok