Çiftlik

Onay Gerek

Tipi:

Doğal

Derinlik:

22 m.

Uzunluk:

183 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Birkaç yarasa ve mağara sineği dışında belirgin bir canlı topluluğuna rastlanmamıştır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Doğu-batı yönünde gelişmiş; geçit konumlu bir mağaradır. Pliyosen yüzeyi altındaki geçirimsiz birimler üzerindeki mermerlerdeki paleo bir yeraltı deresinin tavanının çökmesiyle ortaya çıkan mağaranın girişi; -12 m'lik dik bir kuyu şeklindedir. Mağarada; yer yer sarkıt; dikit ve duvar damlataşları oluşmuştur. Genişliği 1-12 m arasında değişen mağaranın tavanı çok alçaktır. Mağara; altta bulunan geçirimsiz şistler nedeniyle; bölgedeki Alt Pleistosen jeomorfolojik gençleşmeye ayak uyduramamıştır. Bu nedenle akarsulara göre; askıda kalmış durumdadır. Yağışlı dönemlerdeki tavandan damlayan ve kuzeydoğudaki dar galeriden gelen sular dışında mağara bütünüyle kurudur.

Notlar:

Kırklareli'nin 50 km kuzeydoğusunda; Çağlayık Köyü'nün 2-5 km güneyindeki Kocadere'nin kolları olan Akarsu ve Yazılıbaş derelerinin arasındaki sırt üzerinde yer alır. Mağaraya Kırklareli-Dereköy-Çağlayık Köyü yolu ile gidilir. Çağlayık Köyü'ne 2 km kala Yazılıbaş Deresi'nden batıya ayrılan stabilize yol ile mağaranın yakınına kadar yol vardır.

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

1997 yılında MTA tarafından araştırılmış ve haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

-

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok