Çimenini


Tipi:

Doğal

Derinlik:

10 m.

Uzunluk:

109 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından 1986 yılında araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Permiyen yaşlı granatlı mikaşist; kloritşist; kuvarsitlerden oluşan Alanya Formasyonu'nun kristalize kireçtaşları üyesi içinde gelişmiştir. Birbiriyle bağlantılı çok sayıda odacıktan meydana gelmektedir. Traverten birkimi açısından son derece zengin olan mağarada; odaları oluşturan traverten sütunları geniş yer tutmaktadır.

Arkeoloji:

Mağara yakınlarında Roma Dönemi'ne ait kalıntılar görülür.

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok