Çimenlikuyu


Tipi:

Doğal

Derinlik:

50.5 m.

Uzunluk:

256 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

Araştırma Tarih?esi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi tarafından araştırılmış ve 2005 yılında Çimenlikuyu adıyla yayınlanmıştır.

Morfoloji:

KB-GD yönünde; başlangıçta yatay olarak gelişmiş; daha sonra GD bölümünden derinleşmiş; geçit konumlu bir mağaradır. KB-GD doğrultusunda akan bir yeraltı deresinin oluşturduğu boşluğun; daha sonra bölgenin Göksu Nehri tarafından yarılarak askıda kalması sonucu; tavanın bir noktada çökmesine bağlı olarak; mağara girişi oluşmuş ve GD yönünde hızlı derinleşmeler oluşmuştur. Mağaarnın girişi -33 m lik dik bir kuyu şeklindedir. Mağaranın KB ucu girişe göre -46 metrede; buna karşılık GD ucu ise -50.5 metrededir. Tabanı çöküntü blokları ile kaplı olan mağaranın genişliği 2-10 m; tavan yüksekliği ise 0.5-10 metreler arasında değişir ve GD bölümünde yer yer görülen sarkıt; dikit; damlataş havuzları; duvar ve örtü damlataşları dışında damlataş oluşumları yönünden fakirdir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok