Çınarcık 1


Tipi:

Doğal

Derinlik:

7 m.

Uzunluk:

7 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi. Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Çınarcık 2 ve Çınarcık 3 mağaraları ile birlikte geniş tabanlı; alüvyal boğulmaya uğramış Cura çayı ile Ceviz Dere ve kollarınca derin şekilde yarılarak parçalanan bir bölgededir. Cura Çayı'na karışan Çalboğaz ve Kavraz Dereleri arasındaki KB'ya eğimli bir sırt üzerinde bulunan Çınarcık 1 Mağarası; kuyu şekilli bir mağaradır. Tabanı toprak ve çakıllarla kaplı olan ve düden konumunda gelişen mağara; bütünüyle fosilleşmiştir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok