Çınarcık 2


Tipi:

Doğal

Derinlik:

3 m.

Uzunluk:

7 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi. Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Çınarcık 1 ve Çınarcık 3 mağaraları ile birlikte geniş tabanlı; alüvyal boğulmaya uğramış Cura çayı ile Ceviz Dere ve kollarınca derin şekilde yarılarak parçalanan bir bölgededir. Deniz düzeyinden 280 m yukarıda giriş ağzı bulunan Çınarcık 2 Mağarası; gelişimini tamamlamış; düden konumlu fosil bir mağaradır. Tavan yüksekliği 1.5-2.5 metreler arasında değişen ve son noktası girişten -3 m aşağıda olan mağaranın tabanı moloz ve bloklarla kaplıdır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok