Çobanyatağı


Tipi:

Doğal

Derinlik:

26.5 m.

Uzunluk:

75 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılmıştır. MTA ölçümünde uzunluk 75 m olarak belirtilmiştir.

Morfoloji:

50 m uzunluğundadır [Güldalı-Nazik 1984:110]. Mağaranın çevresini iyi tabakalanmış yoğun bir şekilde karstlaşmış çok saf Kretase yaşlı kireçtaşları oluşturur [Güldalı et al. 1982b:2].

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok