Çocuk Attıkları Delik


Tipi:

Doğal

Derinlik:

15.5 m.

Uzunluk:

81 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağaranın ilk bölümünde mağara sivrisineği ve yumuşakçalar görülmüştür.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından 1992 yılında araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Jura Kretase yaşlı Çamlık kireçtaşlarında gelişmiştir. Üzerinde yoğun karsta ait şekillerin görüldüğü bu kireçtaşlarının altında geçirimsiz birimler bulunduğundan karstlaşma daha çok yanal yönde gelişim gösterir ve bu yörede çok sayıda yatay mağara oluşmuştur. Düden mağara özelliği olan Çocukattıkları Delik Mağarası'nın girişi kuyu şeklindedir. Biribirine yakın üç girişi olan mağaranın; en büyük bacasının derinliği -7 m'dir. Mağara bir sifonla sona ermektedir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok