Cula Deliği


Tipi:

Doğal

Derinlik:

26 m.

Uzunluk:

44 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından 1992 yılında araştırılan mağaranın haritası

Morfoloji:

Karadağ'ın kuzeybatı yamacında yer alan bu mağara; Kretase kireçtaşları içinde gelişmiştir. Mağaranın girişi -4 m'lik bir inişle başlar. Buradan sonra -12 m'lik ikinci dik bir iniş vardır. Vadoz zonda bulunan mağara tamamen kurudur.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok