Culakini


Tipi:

Doğal

Derinlik:

32 m.

Uzunluk:

38 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağaranın dik duvarlarına çevrede culak adı verilen dağ kargaları yuva yapmaktadır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Kretase yaşlı çok saf kireçtaşları içinde kabaca kuzey güney yönlü bir kırık boyunca dikey olarak derinliğine gelişmiştir. Tabanı kaya blokları ve molozla kaplıdır. Duvarlar kısmen damlataşlarla örtülüdür.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok