Dambalı/ Maden Galerisi


Tipi:

İnsan Yapısı

Derinlik:

1 m.

Uzunluk:

20 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi. Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

: Mağara; deniz düzeyinden 315 m; dere tabanından da (Kurtluca Deresi) 150 m yukarıdadır. KB-GD yönünde açılan ve tek bir galeriden oluşan Dambalı; maden alımı için kazılmış insan yapımı bir mağaradır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok