Damlataş


Tipi:

Doğal

Derinlik:

30 m.

Uzunluk:

130 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağaranın güney salonunda büyük bir yarasa kolonisi yaşamaktadır. Taban ise kalın bir guano ile örtülüdür.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi tarafından araştırılmış ve 2005 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Yarı yatay-yarı dikey olarak gelişmiş; düden konumlu fosil bir mağaradır. Mağaranın doğuya (Konya Ovası'na) bakan girişi - 8 metrelik kuyu şeklindedir. Damlataş Mağarası; birbirine bağlı iki bölümden oluşmuştur. Girişten sonra batıya yönelen birinci bölümün son noktasının derinliği - 20.5 metredir. Tabanı kum; çakıl ve bloklarla kapalı olan 20 m uzunluğundaki bu bölümün genişliği 2-10 m tavan yüksekliği ise 3-10 metreler arasında değişir. İçerisi damlataşlarla (sarkıt; dikit; sütun; makarna sarkıt; damlataş havuzu; duvar ve örtü damlataşları) kapalı olan güneydoğusundaki ikinci bölüm ise; girişe göre -20/-30 metreler arasında yer alır. Kireçtaşlarının tabaka doğrultusu ve eğim yönüne bağlı olarak girintili-çıkıntılı yapısı olan bu bölümün gelişimi güneye doğrudur.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok