Darıçayırı


Tipi:

Doğal

Derinlik:

26 m.

Uzunluk:

102 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

Yapısal Özellikleri ve Oluşumu

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Harmancık Mağarası yaşlı kireçtaşları içinde gelişmiştir. Bu kireçtaşlarının üzerinde kumtaşı; çamurtaşı ve nümmilitli kireçtaşlarından meydana gelen yaşlı Çaycuma Formasyonu yer alır. Mağaranın yakın çevresi KB-GD yönlü faylardan büyük ölçüde etkilenmiştir. Düden-geçit konumlu fosil-yarı aktif bir mağaradır.

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Kuzey-güney veya kuzeybatı-güneydoğu yönünde gelişen mağaranın girişini; en güney uçtaki kuyu şekilli dar bir baca oluşturur. Düden konumundaki bu giriş -2 m derinliğindedir. Darıçayırı Mağarası; oluşum ve gelişim dönemleri farklı iki bölümden meydana gelmiştir. Kuzey-güney yönünde uzanan ve 10-15 m genişliği ve 3-6.5 m tavan yüksekliği olan ana galeri ile doğuya ayrılan ve taraça şeklinde korunan yan kol mağaranın ilk oluşan bölümüdür. Tabanı iri bloklarla kaplı galeri geçit konumundadır. Buna karşılık kuzeybatıya yönelen dar galeri; mağaranın en genç bölümüdür. Son noktası girişe göre -26 metrede bulunan ve dar bir çatlakla devam eden bu bölümün tabanı kalın moloz ve toprakla kaplıdır. Damlataş birikimi yönünden fakir olan ve çok dönemli gelişim özelliği gösteren mağara başlangıçta geçit konumunda gelişmiştir. Dışarıya açılımı olmayan eski bir yeraltı boşluğunun tavanının çökmesi sonucu; girişi açılan Darıçayırı Mağarası; düden konumuna geçmiştir. Yağışlı dönemlerde mağaraya belirgin bir su girişi olmaktadır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok