Dede Tarlası Düdeni


Tipi:

Doğal

Derinlik:

47 m.

Uzunluk:

542 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından 1992 yılında araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Mağara; diğer çevre mağaralar gibi Beyşehir-Hoyran Napları'nın Jura Kretase kireçtaşlarında; Balatini Mağarası'na benzer özelliklerde gelişmiştir. Yüzeyden kapalı bir havza durumunda olan Mediova polyesinin sularını yeraltından Balat Deresi'ne bağlayan bir düden mağaradır. Farklı gelişim dönemlerine ait iki kattan oluşmuştur. Ana girişin bulunduğu üst kat tamamen fosilleşmiştir. Ana girişten 80 m sonra alt katta; yarı aktif olan galeri başlar. Bu aktif bölüm; mağara oluşumları açısından çok zengindir ve içinde derinlikleri 0.3-5 m arası olan göller bulunmaktadır. Mağaranın sonu sifonla biter ve buradan akan sular Körükini-Suluin sistemine kavuşmaktadırlar.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok