Dedetepe Dipsiz 1


Tipi:

Doğal

Derinlik:

12 m.

Uzunluk:

17 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

1986 yılında MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Alanya Birliği'nin dolomitik kireçtaşlarından oluşan Cebireis Formasyonu içinde kuyu biçiminde gelişmiş bir mağaradır. Bir karstik boşluğun tavanının çökmesi sonucu bu mağaranın oluştuğu tahmin edilmektedir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok