Değirmendere


Tipi:

Doğal

Derinlik:

50 m.

Uzunluk:

85 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Aynı bölgede bulunan Akçabel; Değirmendere ve Çataltepe Mağaraları geçirimsiz kayalar arasında uzanan kireçtaşları içinde gelişmiştir.

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi; Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

:Mağara; birbirine bağlı iki bölümden oluşmuştur. Kuzey-güney doğrultusunda eğimli gelişen giriş bölümünde; arka arkaya gelen -3; -5; -11 ve -5 metrelik basamaklar yer alır. Tabanı çakıl; kum ve molozlarla kaplı olan bu bölüm; mağaranın ilk oluşan fosil-yarı aktif kesimidir. Mağara -5 metrelik son diklikten sonra yataya geçerek; keskin dirsekle önce doğuya; daha sonra da güneye (başlangıç yönü) yönelir ve -15 m dik inişi olan; daire şekilli bir salonla sona erer. Girişe göre -50 metrede yer alan bu salonun GD ucunda bulunan ve mağaradaki yeraltı deresinin kaybolduğu dar geçit mağaranın devamı şeklindedir. Genişliği 1-3 m; tavan yüksekliği 0.5-7 metreler arasında değişen birbirine bağlı üç bölümden oluşan Değirmendere; düden konumlu bir mağaradır. Giriş ağzı; Kızıllık Deresi tabanından 5-6 m yukarıda bulunan mağaranın; K-G yönünde eğimli ve basamaklar halinde gelişen birinci bölümü; ilk oluşan kesimdir. Bu bölümün dere taban düzeyine yakın kesimlerinde (-10 m); çakıl ve kum yığınları arasından su çıkışları görülür. Yaklaşık -30 metreden sonra; önce doğuya; sonra da güneye dönen bölüm ise yarı aktif kesimdir. Buna karşılık; - 50 metrede bulunan salon ise en yeni bölümdür. Burada yaz-kış akışı olan bir yeraltı deresi mevcuttur.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok